B2050VS-01+GRX120-3-T N4

B2050VS-01+GRX120-3-T N4

Belimo

$586.90

Ball Valve,0.5" ,2 Way,1Cv,w/ Non-Spring Return,120V,Floating Point, NEMA 4 ----

$586.90
B207+LF120 US

B207+LF120 US

Belimo

$186.50

CCV,0.5" ,2 Way,0.3 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off DatasheetInstallation Instructions

$186.50
B207+LF120-S US

B207+LF120-S US

Belimo

$209.63

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW DatasheetInstallation Instructions

$209.63
B207+LF24 US

B207+LF24 US

Belimo

$172.62

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off DatasheetInstallation Instructions

$172.62
B207+LF24-3 US

B207+LF24-3 US

Belimo

$216.75

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$216.75
B207+LF24-MFT US

B207+LF24-MFT US

Belimo

$259.10

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,MFT DatasheetInstallation Instructions

$259.10
B207+LF24-MFT-S US

B207+LF24-MFT-S US

Belimo

$282.59

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW DatasheetInstallation Instructions

$282.59
B207+LF24-S US

B207+LF24-S US

Belimo

$195.75

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW DatasheetInstallation Instructions

$195.75
B207+LF24-SR US

B207+LF24-SR US

Belimo

$222.80

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,Modulating DatasheetInstallation Instructions

$222.80
B207+LF24-SR-S US

B207+LF24-SR-S US

Belimo

$245.93

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Spring Return,24V,Modulating,SW DatasheetInstallation Instructions

$245.93
B207+LRB120-3

B207+LRB120-3

Belimo

$122.79

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,100-240V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$122.79
B207+LRB24-3

B207+LRB24-3

Belimo

$109.98

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$109.98
B207+LRB24-3-S

B207+LRB24-3-S

Belimo

$144.50

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating,SW DatasheetInstallation Instructions

$144.50
B207+LRB24-3-T

B207+LRB24-3-T

Belimo

$104.99

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$104.99
B207+LRB24-MFT

B207+LRB24-MFT

Belimo

$202.51

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT DatasheetInstallation Instructions

$202.51
B207+LRB24-SR

B207+LRB24-SR

Belimo

$153.40

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Modulating DatasheetInstallation Instructions

$153.40
B207+LRB24-SR-T

B207+LRB24-SR-T

Belimo

$148.06

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Modulating DatasheetInstallation Instructions

$148.06
B207+LRCB24-3

B207+LRCB24-3

Belimo

$121.37

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$121.37
B207+LRQB24-MFT

B207+LRQB24-MFT

Belimo

$266.22

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT DatasheetInstallation Instructions

$266.22
B207+LRQX24-1

B207+LRQX24-1

Belimo

$248.43

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,On/Off DatasheetInstallation Instructions

$248.43
B207+LRQX24-MFT

B207+LRQX24-MFT

Belimo

$266.22

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT DatasheetInstallation Instructions

$266.22
B207+LRX120-3

B207+LRX120-3

Belimo

$122.79

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,100-240V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$122.79
B207+LRX120-SR

B207+LRX120-SR

Belimo

$167.99

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,100-240V,Modulating DatasheetInstallation Instructions

$167.99
B207+LRX24-3

B207+LRX24-3

Belimo

$109.98

CCV,0.5",2 Way,0.3Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating DatasheetInstallation Instructions

$109.98