B210+TFRX120

$170.13

CCV,0.5",2 Way,1.2Cv,w/ Spring Return,100-240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions