B210+TFRX24-3

$171.91

CCV,0.5",2 Way,1.2Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions