B211+TFRX24

$150.91

CCV,0.5",2 Way,1.9Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions