B211+TFRX24-S

$174.40

CCV,0.5",2 Way,1.9Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions