B211B+TFRX24-3-S

$189.70

CCV,0.5",2 Way,1.9Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions