B214+NRX24-3-T N4

$235.61

CCV,0.5",2 Way,7.4Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating,NEMA 4

Datasheet

Installation Instructions