B214+TFRX24

$155.89

CCV,0.5",2 Way,7.4Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions