B215+TFRX24-3-S

$199.67

CCV,0.5",2 Way,10Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions