B215+TFRX24-S

$178.67

CCV,0.5",2 Way,10Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions