B215HT073+TFRX24-MFT-S

$282.24

HTCCV,0.5",2 Way,0.73Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions