B215HT116+TFRX24-MFT-S

$282.95

HTCCV,0.5",2 Way,1.16Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions