B215HT290+TFRX24-MFT-S

$286.51

HTCCV,0.5",2 Way,2.9Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions