B215HT455+TFRX24-MFT-S

$287.93

HTCCV,0.5",2 Way,4.55Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions