B216+TFRX120

$175.11

CCV,0.5",2 Way,16Cv,w/ Spring Return,100-240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions