B216+TFRX120-S

$198.60

CCV,0.5",2 Way,16Cv,w/ Spring Return,100-240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions