B216+TFRX24-S

$179.02

CCV,0.5",2 Way,16Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions