B217+NRX24-3-T N4

$250.92

CCV,0.75",2 Way,4.7Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating,NEMA 4

Datasheet

Installation Instructions