B217+TFRX120

$191.48

CCV,0.75",2 Way,4.7Cv,w/ Spring Return,100-240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions