B218+TFRX120

$192.55

CCV,0.75",2 Way,7.4Cv,w/ Spring Return,100-240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions