B218+TFRX24

$173.33

CCV,0.75",2 Way,7.4Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions