B218+TFRX24-3-S

$217.46

CCV,0.75",2 Way,7.4Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions