B218B+TFRX24-3-S

$212.12

CCV,0.75",2 Way,7.4Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions