B219+NRX24-3-T N4

$252.70

CCV,0.75",2 Way,10Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating,NEMA 4

Datasheet

Installation Instructions