B219+TFRX24

$172.62

CCV,0.75",2 Way,10Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions