B219B+TFRX24-3-S

$210.70

CCV,0.75",2 Way,10Cv,w/ Spring Return,24V,Floating,SW

Datasheet

Installation Instructions