B6300VB-207+AFX24-MFT-X1

by Belimo
$2,477.50

VBall Valve,3" ,2 Way,207Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions