BGVL+LVX24-MFT

by Belimo
$225.29

BGVL w/ Non-Spring, 112 lbf,24V,MFT

Datasheet

--