EV250S-127-250+EVX24-EV-L

by Belimo
$4,654.96

Energy Valve,2.5" ,2 Way,127 GPM,w/ Non-Spring,24V,2-10V, ANSI 250

Datasheet

Installation Instructions