EV300S-180-250+EVX24-EV-L

by Belimo
$5,617.70

Energy Valve,3" ,2 Way,180 GPM,w/ Non-Spring,24V,2-10V, ANSI 250

Datasheet

Installation Instructions