G215B-C+LF120-S US

$470.51

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions