G215B-C+LF120 US

$447.74

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions