G215B-C+LF24-3 US

$462.68

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions