G215B-C+LF24-S US

$455.92

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions