G215B-C+LVB24-3

$306.44

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions