G215B-F+LF24-3 US

$463.75

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions