G215B-F+LF24-S US

$456.63

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions