G215B-G+LF120-S US

$472.29

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions