G215B-G+LF120 US

$449.52

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions