G215B-G+LF24-3 US

$465.53

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions