G215B-G+LF24-S US

$457.35

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions