G215B-G+LF24 US

$434.57

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions