G215B-G+LVB24-SR

by Belimo
$342.74

Globe Valve,0.5",2 Way,2.2 Cv,w/ Non-Spring,24V,Modulating

Datasheet

Installation Instructions