G215B-J+LF120-S US

$473.01

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions