G215B-J+LF120 US

$450.23

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions