G215B-J+LVB24-3

$309.64

Globe Valve,0.5",2 Way,4.4 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions