G215S-C+LF120 US

$551.31

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions