G215S-C+LF24 US

$552.02

Globe Valve,0.5",2 Way,0.4 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions