G215S-F+LF120-S US

$574.44

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,120V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions