G215S-F+LF24-S US

$575.15

Globe Valve,0.5",2 Way,1.3 Cv,w/ Spring Return,24V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions